Informació sobre el COVID-19. Hem pres una sèrie de mesures per a protegir als nostres equips de treball, de manera que ens permeti continuar treballant amb relativa normalitat. Feu clic aquí per obtenir més informació.

Prestatgeria per palets amb base mòbil

Sol·licitar informació

He llegit i accepto la Política de privacitatDetall legal

Rack Paletitzat amb bases mòbils

 • Sistema d’emmagatzematge basat en la utilització de bases mòbils, format per prestatgeries de simple o doble accés col·locades sobre una estructura metàl·lica mòbil.
 • Això fa possible el desplaçament de les alineacions de prestatgeries de manera independent. S’allibera així l’espai necessari per a crear un passadís i poder accedir a la mercaderia emmagatzemada desitjada.

Elements d'obertura i seguretat

Mecanismes que faciliten el desplaçament o parada de les diferents alineacions de prestatgeries. Eviten l’aixafament o atrapament mentre es produeix el moviment de les prestatgeries.

 • Prestatgeries És el sistema de magatzematge que es munta sobre les bases mòbils. Està format per prestatgeries de paletització convencional, generalment per a suportar grans càrregues.
 • Bases mòbils Estructura metàl·lica on es localitzen els mitjans necessaris per a facilitar el desplaçament de les prestatgeries. Sobre elles van muntades les prestatgeries.
 • Carrils Perfils metàl·lics incrustats en el sòl sobre els quals es desplacen les rodes de les bases mòbils.

Tota la informació sobre productes de magatzematge en el nostre catàleg

Característiques

 • Quan el criteri fonamental per al disseny d’una solució logística és la reducció de l’espai, les prestatgeries industrials sobre bases mòbils són l’opció més adequada.
 • L’adopció d’un sistema de bases mòbils possibilita la màxima compactació de la instal·lació. Son així una alternativa perfecta per a magatzems frigorífics en els quals el cost per metre cúbic refredat és molt elevat..
 • El sistema convencional de prestatgeries sobre bases mòbils té com a objectiu prioritari multiplicar la capacitat de magatzematge, reduir l’espai de magatzem (suprimint passadissos) i mantenir l’accés directe a totes les paletes.
 • El funcionament és simple, les prestatgeries s’instal·len sobre bases mòbils de manera que puguin desplaçar-se, de forma lateral, a través de carrils fixats a terra. Eliminem d’aquesta manera passadissos innecessaris, però mantenim l’accés directe i selectiu a cadascuna de les unitats de càrrega emmagatzemades. La selecció del passadís per a accedir a la càrrega pot realitzar-se de forma manual o mitjançant control remot.
 • Aquest sistema té una capacitat extraordinària que ens permet emmagatzemar un gran nombre de referències. És compatible amb altres sistemes de magatzematge i picking en els nivells baixos. Finalment, aporta seguretat tant a la mercaderia com als propietaris.
 • Una dels principals avantatges d’un sistema que utilitza bases mòbils, enfront d’un sistema de paletització convencional, és el major aprofitament de l’espai destinat al magatzematge degut a la reducció del nombre de passadissos.

Més productes d'emmagatzematge en prestatgeries