TELÈFON

+34 985 308 980

Email

info@www.esnova.es

ADREÇA

Ataúlfo Friera Tarfe, 5 / P. I. Los Campones / 33211 Gijón · Asturias

Magatzems Automàtics

Magatzems Automàtics

Magatzems per a gran capacitat de càrrega amb processos automatitzats.

Els magatzems automatitzats serveixen per optimitzar la gestió de magatzematge de milers de palets, aprofitant al màxim l’espai d’emmagatzematge i evitant l’entrada i sortida de carretons pels passadissos de la instal·lació, ja que les mercaderies paletitzades es desplacen per la instal·lació en uns carros satèl·lit de manera completament automatitzada.

Esnova Racks S.A. posa a la disposició del mercat una solució AS/RS d’alta densitat que permet, entre altres característiques, fins a un 60% més de capacitat en els magatzems automatitzats que altres sistemes del mercat.

El seu èxit radica en la utilització d’un nombre molt reduït de passadissos en comparació d’altres solucions similars. Aquest sistema es composa de petites màquines AS i RS (carros satèl·lit) que treballant simultàniament carregant les mercaderies de manera independent, controlades per un software de gestió.

El manteniment és simple i econòmic i les avaries d’un component afecten mínimament al rendiment del sistema complet.

Els principals avantatges dels magatzems automàtics són:

· Controls màxims d’estocs.

· Major rapidesa en la preparació de comandes.

· Major eficàcia en la gestió d’entrades i sortides de mercaderia.

Aquests avantatges es tradueixen en un major estalvi, assegurant l’optimització de tots els processos de gestió del magatzem.

Magatzems Automàtics

Gestione su almacén de manera automatizada y optimice los procesos derivados del almacenaje, preparación y expedición de mercancías.