Informació sobre el COVID-19. Hem pres una sèrie de mesures per a protegir als nostres equips de treball, de manera que ens permeti continuar treballant amb relativa normalitat. Feu clic aquí per obtenir més informació.

GRANS CÀRREGUES

La necessitat creixent de les empreses d’optimitzar els seus recursos implica la cerca de solucions rendibles a qualsevol problema que pugui sorgir.

Des del punt de vista de la logística aquesta necessitat és vital i per això Esnova ofereix solucions variades depenent de les característiques de les mercaderies a emmagatzemar.

Disposem d’un ampli ventall de possibilitats per a l’emmagatzematge de grans càrregues, ja sigui en pes o volum, paletitzades, etc.

Igualment oferim l’automatització del sistema de magatzematge, convertint la instal·lació en un magatzem intel·ligent on els processos són molt més ràpids alhora que disminueixen considerablement la taxa d’errors.

Li assessorem i busquem la millor opció per maximitzar l’aprofitament del magatzem considerant les càrregues que suportarà la instal·lació al menor cost possible.