TELÈFON

+34 985 308 980

Email

info@www.esnova.es

ADREÇA

Ataúlfo Friera Tarfe, 5 / P. I. Los Campones / 33211 Gijón · Asturias

Cantilever

Cantilever

Sistema dissenyat per al magatzematge de càrregues llargues o de gran volum.

Està format per unes columnes centrals on es cargolen uns braços en voladís encarregats de suportar les càrregues.

Amb aquest sistema els materials llargs a emmagatzemar, malgrat la seva llargada, tenen diversos punts de suport, reforçant l’estabilitat de la càrrega i evitant desplaçaments o corbats no desitjats de la mateixa.

Les columnes centrals s’uneixen entre elles per mitjà d’un sistema d’esbiaixats que proporcionen a la instal·lació una gran resistència.

Els braços es poden col·locar a diferents altures adaptant-se a les necessitats de magatzematge i en el seu extrem més extern es pot col·locar un topall de seguretat per evitar caigudes accidentals de la càrrega.

La configuració dels braços pot estar a un costat de les columnes centrals o a banda i banda.

Fabricats en acer i depenent de la càrrega a suportar disposem de dos tipus de cantilever:

· Cantilever Lleuger

· Cantilever Pesat

El Cantilever Lleuger està format per perfils tubulars sense cap tipus de soldadures, facilitant el seu transport i manipulació alhora que s’aconsegueix un menor cost.

El Cantilever Pesat està dissenyat per suportar grans càrregues.

El muntatge és senzill i ràpid.

Aquest tipus de sistema és ideal per emmagatzemar llistons de fusta, taulers, tubs de qualsevol material, perfils, etc…

Cantilever

Prestatgeria dissenyada per al magatzematge de mercaderies de gran longitud o volum. Els braços estan soldats al perfil columna del bastidor..